Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 5 juni klockan 13.00 utanför klubbstugan, Kalmar

I samband med årsmötet anordnas en loppis för kvarvarande prylar i klubbstugan. Loppisen startar klockan 10.00 och varar tills årsmötet börjar klockan 13.00. Inträde till loppis 200 kronor och ta med dig vad du vill hem från stugan. Gäller bord, stolar, komponenter, kablar, instrument med mera.

Observera att medlemsavgift för 2021 måste vara erlagd för att få rösta på årsmötet. Kontakta valberedningen med förslag på kandidater (se hemsidan för funktionärer).

Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 5 juni klockan 13.00 utanför klubbstugan, Kalmar

Preliminär dagordning som kan komma att uppdateras:

§1 Val av mötesordförande:
§2 Val av sekreterare:
§3 Val av justerare/rösträknare:
§4 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:
§5 Fastställande av dagordningen:
§6 Verksamhetsrapport:
§7 Kassarapport:
§8 Revisorernas berättelse:
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet:
§10 Inkomna motioner:
§11 Av styrelsen väckt fråga/frågor: 
§12 Fyllnadsval av ordinarie ordförande för ett år:
§13 Val av vice ordförande för två år:
§14 Val av kassör för två år:
§15 Fyllnadsval av sekreterare för ett år:
§16 Val av ledamot för två år:
§17 Val av suppleant på ett år:
§18 Val av två revisorer på ett år:
§19 Val av valberedning på ett år:
§20 Beslut om medlemsavgift för 2019
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 300:-
§21 Övriga frågor:
§22 Årsmötets avslutande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *