Klubbinfo

Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar, som har radiointresse, efter ansökan till styrelsen.

BG: 427-3900
Swish: 123 569 7610
Org.nummer: 832401-9051

Medlemsavgift: 300:- och 25:- per familjemedlem, dock högst 350:-
Lyssnaramatör:75:-

Klubbafton: Helgfria måndagar klockan 19.00

Fika serveras till självkostnadspris.

 Kalmar Radioamatörsällskap KRAS är radioklubben som fokuserar på vår hobbys kärnverksamhet, alltså radio och transmissionsteknik (se längre ner på denna sida). Söker du turistinformation om Kalmar/Öland och glasriket kan vi rekomendera Kalmars officiella besöksguide.

KRAS har en med teknik och antenner rikligt utrustad klubbstuga där du som medlem kan aktivera nästan alla kortvågsband samt 144 MHz och 432 MHz.

KRAS har även en till internet uppkopplad APRS station i vår höga mast vid klubbstugan.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Nedan ett utdrag ur våra stadgar som väl får tala för sig själv.

Föreningens ändamål skall vara att samla personer, intresserade av radioexperiment på av statliga myndigheter upplåtna frekvensband, att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur, att åstadkomma en kår av kunniga sändaramatörer samt att tillvarata dessas intressen. Föreningen skall i så stor utsträckning som möjligt bistå med radiosamband i uppkomna nödsituationer.

KRAS STADGAR