Rasta måndagar 19.00 är tillsvidare inställt

Då smittspridningen ökat i samhället och nya restriktioner är att vänta lägger vi medlemsträffarna på is tillsvidare.

Vi passar dessutom på att informera om att vi tillsvidare inte tar in medlemsavgift från våra medlemmar. Då vi inte har några fasta kostnader förutom SSA och hemsidan rekommenderar vi istället att ni donerar valfri summa till driften av SK7RFL eller något annat lämpligt projekt.

Mekardag på Lars Kaggskolan torsdag 4 november

På torsdag 4 november gör vi ett försök till mekardag kring elektronik och mekanik med fokus på radioteknik och nya smådatorer med nyheter inom Raspberry PI och Arduino samt liknande små apparater. Berätta gärna om egna projekt under pandemitiden och / eller planerade eller funderade tankar.
Själv har det varit mycket fokus på att rensa bort (för) gammal teknik som sparats, men där ”bästföredatum” gått ut för att det skall vara intressant att arbeta vidare och det som sparas har uppgraderats så det fungerar.

Vi träffas på Lars Kaggskolan i sal E207 (samma sal som tidigare) med start kl 13 (för de som kan komma på lång förfika), med drop in under dagen när det passar var och en, och vi håller på så länge vi orkar på kvällen.

Temat för kvällen är att få en diskussion kring hur vi kan hitta former under rådande (förhoppningsvis) avklingande pandemitider för att kunna ha träffar med viss planering. Tyvärr ses det en ökande spridning av Coronavirus inom skolvärlden, men då det är höstlov så är skolan tom på elever denna dag.

Samma rutin som tidigare för att komma in via ringklocka vid handikappingången mot MAXI-parkeringen gäller, så kommer vi och öppnar. Tänk på att det behövs parkeringstillstånd på skolans parkering, så använd gärna MAXI-parkeringen.

Vi har kaffe och mjölk, men ”någon” kommer förhoppningsvis att organisera någon form av fikabrödsinköp. För de som kommer tidigt och stannar länge så finns det möjlighet att värma mat.

Kolla hemsidan för sena uppdateringar.
Välkomna
KRAS genom Leif -MCD

Traditionell klubbafton

Vi i KRAS har ju alltid träffats på måndagar. Nu när vi är utan lokal får det ske på andra sätt. Vi träffas klockan 19.00 på Rasta över en kopp kaffe. Är det fint väder sitter vi ute.

Och om Tegnell tillåter 🙂 kommer vi att starta upp kursverksamheten till hösten igen. Förslag på aktiviteter mottages tacksamt. Se mer och diskutera i KRAS facebookgrupp.

Hantering av inkommande QSL, SK7CA

Jag fortsätter som QSL-ombud för inkommande QSL efter stängning av KRAS klubbstuga.
Jag har tömt QSL-facken på klubben och har alla inkomna QSL hemma hos mig.
Jag får leverans till bostaden 2-4 gånger/år.
Just nu finns QSL till ett 25-tal mottagare, enligt lista nedan.
Vill du hämta QSL, var snäll och sänd sms till 070-539 10 58 innan, så jag säkert är hemma
eller vet en ungefärlig tid du kommer, så jag lagt i min brevlåda. Är jag hemma, så blir det
Corona-säker överlämning på var sida om grinden på Byvägen 19, 388 31 Ljungbyholm.
73´de SM7NNJ (Nenne) Sven-Åke Ringdahl
SM7ATL ULF
SM7BGE EGON
SM7CBS TORE, ÖLAND
SM7CLM LENNART
SM7EDN LENNART
SM7EOI TORBJÖRN
SM7ERJ KURT
SM7ESK SVEN
SM7HGY MAGNUS
SM7GMD CONNY
SM7JB LENNART
SM7MCH STAFFAN
SM7NKK KJELL
SM7NUN TONNY
SM7OHE ROLF, ÖLAND
SM7PXS ÖRJAN
SM7RRF RONNY
SM7RTQ STEFAN
SM7TVC MAGNUS
SM7WMY KAJ
SM7WVG TOMMY, ÖLAND
SM7WSS LEIF
SM7WUT KJELL
SM7XWI INGEMAR
SM7XWM CHRISTER

Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 5 juni klockan 13.00 utanför klubbstugan, Kalmar

I samband med årsmötet anordnas en loppis för kvarvarande prylar i klubbstugan. Loppisen startar klockan 10.00 och varar tills årsmötet börjar klockan 13.00. Inträde till loppis 200 kronor och ta med dig vad du vill hem från stugan. Gäller bord, stolar, komponenter, kablar, instrument med mera.

Observera att medlemsavgift för 2021 måste vara erlagd för att få rösta på årsmötet. Kontakta valberedningen med förslag på kandidater (se hemsidan för funktionärer).

Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 5 juni klockan 13.00 utanför klubbstugan, Kalmar

Preliminär dagordning som kan komma att uppdateras:

§1 Val av mötesordförande:
§2 Val av sekreterare:
§3 Val av justerare/rösträknare:
§4 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:
§5 Fastställande av dagordningen:
§6 Verksamhetsrapport:
§7 Kassarapport:
§8 Revisorernas berättelse:
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet:
§10 Inkomna motioner:
§11 Av styrelsen väckt fråga/frågor: 
§12 Fyllnadsval av ordinarie ordförande för ett år:
§13 Val av vice ordförande för två år:
§14 Val av kassör för två år:
§15 Fyllnadsval av sekreterare för ett år:
§16 Val av ledamot för två år:
§17 Val av suppleant på ett år:
§18 Val av två revisorer på ett år:
§19 Val av valberedning på ett år:
§20 Beslut om medlemsavgift för 2019
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 300:-
§21 Övriga frågor:
§22 Årsmötets avslutande.

Demontering av master samt årsmöte

Spikat: Den 6 april kommer kranbilen och lyfter ner master och antenner. Lyften är tänkta att ske efter klockan nio och det vore fint om några glada och trevliga amatörer kunde möte upp och hjälpa till. Hittills är det SEK, SJR och THS som anmält sig villiga. Det är bara att dyka upp och hugga i.

Angående årsmötet så har vi på grund av smittspridningen blivit tvungna att skjuta på det även i år. Kanske kan vi ha ett sista möte utanför stugan innan vi låser dörrarna en sista gång. Mer information kommer.

Inbrott i klubbstugan

Tack vare uppmärksam allmänhet och Polisen i Kalmar har vi fått tillbaka FT-736 och TS-450. Så nu är det enbart IC-751A linen och datorerna som är på drift.
Vi kommer enligt beslut i styrelsen avyttra all utrustning från klubbstugan.

Eventuell behållning efter att klubbstugan är avvecklad och alla räkningar betalda kommer att doneras.

Inställt! Klubbafton på Rasta i Kalmar klockan 19.00

För att vara på den säkra sidan så ställer vi in klubbträffarna tillsvidare. Just nu är smittspridningen väldigt stor och förväntas öka. Stay home stay safe!

Som ni vet är alla träffar inställda på KAGG och klubbstugan känns verkligen för trång att träffas i dessa tider. Så på allmän begäran provar vi att träffas på Rasta i Kalmar kockan 19.00 måndagar. Köp dig en kopp kaffe och leta upp oss inne i serveringen.

Coronaanpassad miniträff

Hej där!

Det var ett tag sedan vi träffades så jag tänkte det kunde vara på tiden med en Coronaanpassad miniträff vid klubbstugan. Vi träffas vid 18-tiden nu på måndag någon timma. Ta med egen fika om du vill. Efter det åker några av oss vidare på våra tvåhjulingar till en ännu inte bestämd destination. Så tanka hojen och kom förbi stugan på måndag.