KRAS kursverksamhet, måndagen 26 november kl 19

Det verkar visst bli en vana att vara sen med att skriva kallelser till klubbkvällar…

Men vi fortsätter med att köra digitala signaler via radio, och idag är vi framme vid modemet mellan Rx/Tx och olika praktiska lösningar.

Då jag själv är fikaansvarig så behövs inget fixas.

Förfika från kl 17.

Välkomna!

KRAS kursverkasmhet måndag 19 november kl 19

Lite sent inlägg, men så blir det ibland…

Kursverksamheten fortsätter på Kagg och jag tänkte idag komma in på hur vi praktiskt kan få de digitala signalerna in i radion.

Kaffe o mjölk finns, men bröd o frukt saknas.

Förfika från kl 17.

Välkomna!