Hantering av inkommande QSL, SK7CA

Jag fortsätter som QSL-ombud för inkommande QSL efter stängning av KRAS klubbstuga.
Jag har tömt QSL-facken på klubben och har alla inkomna QSL hemma hos mig.
Jag får leverans till bostaden 2-4 gånger/år.
Just nu finns QSL till ett 25-tal mottagare, enligt lista nedan.
Vill du hämta QSL, var snäll och sänd sms till 070-539 10 58 innan, så jag säkert är hemma
eller vet en ungefärlig tid du kommer, så jag lagt i min brevlåda. Är jag hemma, så blir det
Corona-säker överlämning på var sida om grinden på Byvägen 19, 388 31 Ljungbyholm.
73´de SM7NNJ (Nenne) Sven-Åke Ringdahl
SM7ATL ULF
SM7BGE EGON
SM7CBS TORE, ÖLAND
SM7CLM LENNART
SM7EDN LENNART
SM7EOI TORBJÖRN
SM7ERJ KURT
SM7ESK SVEN
SM7HGY MAGNUS
SM7GMD CONNY
SM7JB LENNART
SM7MCH STAFFAN
SM7NKK KJELL
SM7NUN TONNY
SM7OHE ROLF, ÖLAND
SM7PXS ÖRJAN
SM7RRF RONNY
SM7RTQ STEFAN
SM7TVC MAGNUS
SM7WMY KAJ
SM7WVG TOMMY, ÖLAND
SM7WSS LEIF
SM7WUT KJELL
SM7XWI INGEMAR
SM7XWM CHRISTER

Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 5 juni klockan 13.00 utanför klubbstugan, Kalmar

I samband med årsmötet anordnas en loppis för kvarvarande prylar i klubbstugan. Loppisen startar klockan 10.00 och varar tills årsmötet börjar klockan 13.00. Inträde till loppis 200 kronor och ta med dig vad du vill hem från stugan. Gäller bord, stolar, komponenter, kablar, instrument med mera.

Observera att medlemsavgift för 2021 måste vara erlagd för att få rösta på årsmötet. Kontakta valberedningen med förslag på kandidater (se hemsidan för funktionärer).

Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 5 juni klockan 13.00 utanför klubbstugan, Kalmar

Preliminär dagordning som kan komma att uppdateras:

§1 Val av mötesordförande:
§2 Val av sekreterare:
§3 Val av justerare/rösträknare:
§4 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:
§5 Fastställande av dagordningen:
§6 Verksamhetsrapport:
§7 Kassarapport:
§8 Revisorernas berättelse:
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet:
§10 Inkomna motioner:
§11 Av styrelsen väckt fråga/frågor: 
§12 Fyllnadsval av ordinarie ordförande för ett år:
§13 Val av vice ordförande för två år:
§14 Val av kassör för två år:
§15 Fyllnadsval av sekreterare för ett år:
§16 Val av ledamot för två år:
§17 Val av suppleant på ett år:
§18 Val av två revisorer på ett år:
§19 Val av valberedning på ett år:
§20 Beslut om medlemsavgift för 2019
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 300:-
§21 Övriga frågor:
§22 Årsmötets avslutande.