KRAS kursverksamhet och fikastund fortsätter, nu med sommartid.

På måndag 26 mars fortsätter KRAS kursverksamhet på Lars Kaggskolan kl 19 i sal E207. Nu med sommartidens införande passerat kan vi börja att planera för sommarens aktiviteter, dessutom skall vi färdigställa div påbörjade batteriprojekt så att vi kan få nytta av lite lagrad energi.
Som vanligt finns det kaffe, mjölk och kakor, men någon behöver samordna om vi vill ha frukt och fikabröd. Förfika för de som vill komma lite tidigare från ca kl 16.

Kommande vecka 14 är det Påsklov och jag planerar en heldag på Kagg, kanske är det så att måndag 2 april är en dag som passar de flesta, så även de som inte är lärare eller pensionärer får möjlighet till lite heldags radiopyssel. Mer info kommer.

Vidare:
Årsmötet gav oss också en del intressanta tankar att plocka upp inför sommaren, kanske det påverkar temat på höstens kursverksamhet.

Lördag 7 april åker jag till ESRs årsmöte i Höör och avser hålla lite föredrag ur KRAS digra kursverksamhet, det finns plats för de som vill följa med.

Välkomna

KRAS kallar till årsmöte den 19 mars klockan 19.00 i sal E207 Lars Kaggskolan Kalmar

Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 19 mars klockan 19.00 i sal E207 Lars Kaggskolan Kalmar.

Ingång under antenngården mitt emot Ica Maxi. Ring på ringklockan så öppnar vi. Efter årsmötet bjuder vi på fika och håller ett årsmöteslotteri med fina teknikvinster.

Vill du stödja KRAS lite extra kan du ta med dig en lotterivinst att skänka till lotteriet, helst inslagen.

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrat 300:- som enklast sätts in på BG: 427-3900 eller swisha till: 123 569 7610

Observera att vi har ett nytt bankgiro för i år. Tack på förhand.

 

Dagordning:

§1 Val av mötesordförande:
§2 Val av sekreterare:
§3 Val av justerare/rösträknare:
§4 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:
§5 Fastställande av dagordningen:
§6 Verksamhetsrapport:
§7 Kassarapport:
§8 Revisorernas berättelse:
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet:
§10 Inkomna motioner:
§11 Av styrelsen väckt fråga/frågor:

För att försöka balansera föreningens ekonomi föreslår styrelsen att repeaterstationen på Öland avvecklas. Det finns idag totalt fyra repeater-QTHn på Öland. Styrelsen anser att de tre stationer som Ölands radioamatörer driver ger en god täckning över såväl Öland som stora delar av fastlandet. Styrelsen inser att det är en mångårig epok som går i graven, men samtidigt är repeatern väldigt lite använd av medlemmarna. Att lägga en stor (25%) del av föreningens intäkter på något som så sällan används ser inte styrelsen som ansvarsfyllt.

§12 Val av ordförande för två år:
§13 Fyllnadsval av kassör för ett år:
§14 Val av sekreterare för två år:
§15 Val av suppleant på ett år:
§16 Val av två revisorer på ett år:
§17 Val av valberedning på ett år:
§18 Beslut om medlemsavgift för 2019
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 300:-
§19 Övriga frågor:
§20 Årsmötets avslutande.

Hej,

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2018 om du inte redan gjort det. Ett medlemskap i KRAS kostar endast 300 kronor per år (Medlemsavgift: 300:- och 25:- per familjemedlem, dock högst 350:- Lyssnaramatör:75:-).

Som medlem är du med och stöttar vår verksamhet och medlemsavgiften betalar du enklast via BG: 427-3900 eller swisha till: 123 569 7610
Lite mer om KRAS
Kalmar Radioamatörsällskap KRAS är radioklubben som fokuserar på vår hobbys kärnverksamhet, alltså radio och transmissionsteknik.

Förutom en med teknik och antenner rikligt utrustad klubbstuga, driver KRAS en till internet uppkopplad APRS station i vår höga mast vid klubbstugan.

Höst och vår brukar vi bedriva kursverksamhet kring ett radiotekniskt ämne. Årets projekt har handlat om strömförsörjning i fält samt en presentation av olika länders gröna radiostationer med avstamp i vår egen RA200 och den lite mer okända “spionradion” Ra190. Vi har gått igenom olika tekniska lösningar och diskuterat kring dessa,

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Nedan ett utdrag ur våra stadgar som mycket väl belyser vårt fokus inom KRAS.

Föreningens ändamål skall vara att samla personer, intresserade av radioexperiment på av statliga myndigheter upplåtna frekvensband, att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur, att åstadkomma en kår av kunniga sändareamatörer samt att tillvarata deras intressen. Föreningen skall i så stor utsträckning som möjligt bistå med radiosamband i uppkomna nödsituationer.

KRAS kursverksamhet med fikakväll 12 mars kl 19 på Kagg

På måndag 12 mars kl 19 fortsätter vi att titta närmare på försvarets ”spionradio” eller även kallad ”jägarradio”, Ra190.  Dess batterisystem är uppdelat på flera galvaniskt skilda celler och ger därmed både möjligheter och problem i en radio.

Som vanligt finns kaffe med mjölk, men vi saknar frukt och fikabröd.

För de som vill komma på förfika är det öppet från kl 16.

Välkomna

KRAS kursverksamhet och fikakväll måndagen 5 mars kl 19

På måndag 5 mars kl 19 fortsätter vi med att se på olika spänningsomvandlare och hur de kan användas för att skapa en ”power bank” för de tillfällen vi behöver portabel energi till våra radiosystem.

Vi har som vanligt kaffe, men både bröd, kakor och frukt är nu slut och behöver införskaffas.

För de som vill komma på förfika går det bra från ca 1615.

Välkomna

UPPDATERING: Frukt finns och behöver ej köpas!