KRAS kallar till årsmöte den 19 mars klockan 19.00 i sal E207 Lars Kaggskolan Kalmar

Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 19 mars klockan 19.00 i sal E207 Lars Kaggskolan Kalmar.

Ingång under antenngården mitt emot Ica Maxi. Ring på ringklockan så öppnar vi. Efter årsmötet bjuder vi på fika och håller ett årsmöteslotteri med fina teknikvinster.

Vill du stödja KRAS lite extra kan du ta med dig en lotterivinst att skänka till lotteriet, helst inslagen.

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrat 300:- som enklast sätts in på BG: 427-3900 eller swisha till: 123 569 7610

Observera att vi har ett nytt bankgiro för i år. Tack på förhand.

 

Dagordning:

§1 Val av mötesordförande:
§2 Val av sekreterare:
§3 Val av justerare/rösträknare:
§4 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:
§5 Fastställande av dagordningen:
§6 Verksamhetsrapport:
§7 Kassarapport:
§8 Revisorernas berättelse:
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet:
§10 Inkomna motioner:
§11 Av styrelsen väckt fråga/frågor:

För att försöka balansera föreningens ekonomi föreslår styrelsen att repeaterstationen på Öland avvecklas. Det finns idag totalt fyra repeater-QTHn på Öland. Styrelsen anser att de tre stationer som Ölands radioamatörer driver ger en god täckning över såväl Öland som stora delar av fastlandet. Styrelsen inser att det är en mångårig epok som går i graven, men samtidigt är repeatern väldigt lite använd av medlemmarna. Att lägga en stor (25%) del av föreningens intäkter på något som så sällan används ser inte styrelsen som ansvarsfyllt.

§12 Val av ordförande för två år:
§13 Fyllnadsval av kassör för ett år:
§14 Val av sekreterare för två år:
§15 Val av suppleant på ett år:
§16 Val av två revisorer på ett år:
§17 Val av valberedning på ett år:
§18 Beslut om medlemsavgift för 2019
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 300:-
§19 Övriga frågor:
§20 Årsmötets avslutande.

Hej,

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2018 om du inte redan gjort det. Ett medlemskap i KRAS kostar endast 300 kronor per år (Medlemsavgift: 300:- och 25:- per familjemedlem, dock högst 350:- Lyssnaramatör:75:-).

Som medlem är du med och stöttar vår verksamhet och medlemsavgiften betalar du enklast via BG: 427-3900 eller swisha till: 123 569 7610
Lite mer om KRAS
Kalmar Radioamatörsällskap KRAS är radioklubben som fokuserar på vår hobbys kärnverksamhet, alltså radio och transmissionsteknik.

Förutom en med teknik och antenner rikligt utrustad klubbstuga, driver KRAS en till internet uppkopplad APRS station i vår höga mast vid klubbstugan.

Höst och vår brukar vi bedriva kursverksamhet kring ett radiotekniskt ämne. Årets projekt har handlat om strömförsörjning i fält samt en presentation av olika länders gröna radiostationer med avstamp i vår egen RA200 och den lite mer okända “spionradion” Ra190. Vi har gått igenom olika tekniska lösningar och diskuterat kring dessa,

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Nedan ett utdrag ur våra stadgar som mycket väl belyser vårt fokus inom KRAS.

Föreningens ändamål skall vara att samla personer, intresserade av radioexperiment på av statliga myndigheter upplåtna frekvensband, att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur, att åstadkomma en kår av kunniga sändareamatörer samt att tillvarata deras intressen. Föreningen skall i så stor utsträckning som möjligt bistå med radiosamband i uppkomna nödsituationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *