Inbrott i klubbstugan

Tack vare uppmärksam allmänhet och Polisen i Kalmar har vi fått tillbaka FT-736 och TS-450. Så nu är det enbart IC-751A linen och datorerna som är på drift.
Vi kommer enligt beslut i styrelsen avyttra all utrustning från klubbstugan.

Eventuell behållning efter att klubbstugan är avvecklad och alla räkningar betalda kommer att doneras.