KRAS kursverksamhet, måndag 15 oktober 2018 kl 19

KRAS kursverksamhet fortsätter på måndag 15 oktober kl 19 i Lars Kaggskolans lokaler. Ingång under antenngården mot MAXI, använd ringklocka så kommer vi och öppnar.

Förra gången tittade vi på en del grundläggande fenomen som vi behöver känna till vid överföring av digitala signaler via radiokanaler. Vi fortsätter med att titta på hur modulering / demodulering kan lösas…

Som vanligt finns det fika och denna gång är vi välförsedda med fikabröd och förhoppningsvis även frukt, inget behöver köpas.

Förfika från kl 17.

Välkomna

KRAS kursverksamhet måndag 8 oktober kl 19.

KRAS kursverksamhet fortsätter på Lars Kaggskolan. Måndag 8 oktober kl 19 börjar vi titta på några grundläggande teoretiska begrepp kring digital kommunikation. Vi kollar även lite intresse för att bygga ett modem så vi kan beställa modemtransformatorer (ca 100 kr för tre st).

Glöm inte att

Kaffe o mjölk finns, men fikabröd och frukt behöver fixas.

Förfika från kl 17.

Välkomna