Kom och hämta QSL-kort Rasta 23/5 klockan 19.00

Hej.

Jag har QSL till: ATL, BGE, CBS, CLM, EDN,EOI, ESK, GMD, HGY, JB, NKK,, NUN, OHE,PXS, RRF, RTQ, TVC, WMY, WSS, WVG, WUT,XWI OCH XWM.

Hoppas att ni möter upp runt 19.00 på rasta, kan du inte då, så kan du hämta hemma hos mig i Ljungbyholm eller ring på 070-539 1058 innan du kommer.

73´ de SM7NNJ Nenne

KRAS klubbkväll på Kagg tisdag 22 februari

Nu är det sportlov i skolorna och som utlovats kommer vi att ha en klubbkväll på Lars Kaggskolan. Vi har en lång förfika från kl 13 för de som vill komma och kanske arbeta i verkstaden, eller bara sitta och fika…, länge. 😉

Som tidigare samlas vi kl 19 kring kaffebryggaren för att delge oss andra vad som är ”på gång”. Säkert finns det lite nyheter att berätta om, bl.a. har elbranschen kommit med en framtidsstudie om förväntade skiften i yrkesrollen för el- & energiyrken, och vi kan fundera på hur detta ev. kommer att påverka den rätt / möjlighet vi har att bygga egna apparater som får anslutas till elnätet.
När nu elbilarna har batterispänningar mot 1600 volt kanske vi ser en återgång till rörslutsteg i mobilkörning, varför inte satsa på ett par keramiska tetroder i skuffen med ett par kW ut i sprötantennen, och hur funkar det med en bil med plastskal.
Kommer vi att få installera våra radioapparater i kommande elbilar? Skall vi ha ett utökat säkerhetsprov för att få installera utrustning i moderna elbilar med batterispänning högt över kilovolt?

Det finns kaffe och mjölk, men ”någon” behöver fixa fikabröd / frukt.

Skolan är som tidigare nämnts helt låst numera och vi behöver använda ringklockan även om vi kommer tidigt. Att notera är att det finns elever på lovskola i byggnaden, även om det inte är elever i samma sal, bör man fundera på hur man ser på sin egna utsatthet i vardagens smittspridning av Omikron. Kolla texten för sena uppdateringar.

Välkomna

Här är vi: https://goo.gl/maps/S2C9MAkzPWRYZ2F58

Mekardagar på Kagg 2 & 7 januari 2022, från kl 12

Fredagen den 7 januari klockan 14.00 kommer SEK att hålla ett litet föredrag om rörpost i allmänhet och Region Kalmar läns i synnerhet. En powerpoint fullsmockad med bilder och texter utlovas.

På söndag 2 januari och fredag 7 januari gör vi ytterligare ett par försök till mekardagar kring elektronik och mekanik med fokus på radioteknik och nya smådatorer.

Vi träffas på Lars Kaggskolan i sal E207 (samma sal som tidigare) med start kl 12 (för de som kan komma på lång förfika), med drop in under dagen när det passar var och en, och vi håller på så länge vi orkar på kvällen. Då det fortfarande finns en problematik kring pandemin så är vår förhoppning att dessa datum skall passa de flesta, och då skolan är stängd utan elever är det rimligt med arbete att sanera alla bänkar etc.

Temat för kvällen är att få en fortsatt diskussion kring hur vi kan hitta former under rådande (förhoppningsvis) avklingande pandemitider för att kunna ha träffar med viss planering. Tyvärr ses det återigen en ökande spridning av Coronavirus inom skolvärlden, men då det är som sagt är jullov så är skolan tom på elever dessa dagar.

Samma rutin som tidigare för att komma in via ringklocka vid handikappingången mot MAXI-parkeringen gäller, så kommer vi och öppnar. Tänk på att det behövs parkeringstillstånd på skolans parkering, så använd gärna MAXI-parkeringen.

Vi har kaffe och mjölk, men ”någon” kommer förhoppningsvis att organisera någon form av fikabrödsinköp. För de som kommer tidigt och stannar länge så finns det möjlighet att värma mat.

Kolla hemsidan för sena uppdateringar.
Välkomna
KRAS genom Leif -MCD

Rasta måndagar 19.00 är tillsvidare inställt

Då smittspridningen ökat i samhället och nya restriktioner är att vänta lägger vi medlemsträffarna på is tillsvidare.

Vi passar dessutom på att informera om att vi tillsvidare inte tar in medlemsavgift från våra medlemmar. Då vi inte har några fasta kostnader förutom SSA och hemsidan rekommenderar vi istället att ni donerar valfri summa till driften av SK7RFL eller något annat lämpligt projekt.

Mekardag på Lars Kaggskolan torsdag 4 november

På torsdag 4 november gör vi ett försök till mekardag kring elektronik och mekanik med fokus på radioteknik och nya smådatorer med nyheter inom Raspberry PI och Arduino samt liknande små apparater. Berätta gärna om egna projekt under pandemitiden och / eller planerade eller funderade tankar.
Själv har det varit mycket fokus på att rensa bort (för) gammal teknik som sparats, men där ”bästföredatum” gått ut för att det skall vara intressant att arbeta vidare och det som sparas har uppgraderats så det fungerar.

Vi träffas på Lars Kaggskolan i sal E207 (samma sal som tidigare) med start kl 13 (för de som kan komma på lång förfika), med drop in under dagen när det passar var och en, och vi håller på så länge vi orkar på kvällen.

Temat för kvällen är att få en diskussion kring hur vi kan hitta former under rådande (förhoppningsvis) avklingande pandemitider för att kunna ha träffar med viss planering. Tyvärr ses det en ökande spridning av Coronavirus inom skolvärlden, men då det är höstlov så är skolan tom på elever denna dag.

Samma rutin som tidigare för att komma in via ringklocka vid handikappingången mot MAXI-parkeringen gäller, så kommer vi och öppnar. Tänk på att det behövs parkeringstillstånd på skolans parkering, så använd gärna MAXI-parkeringen.

Vi har kaffe och mjölk, men ”någon” kommer förhoppningsvis att organisera någon form av fikabrödsinköp. För de som kommer tidigt och stannar länge så finns det möjlighet att värma mat.

Kolla hemsidan för sena uppdateringar.
Välkomna
KRAS genom Leif -MCD

Traditionell klubbafton

Vi i KRAS har ju alltid träffats på måndagar. Nu när vi är utan lokal får det ske på andra sätt. Vi träffas klockan 19.00 på Rasta över en kopp kaffe. Är det fint väder sitter vi ute.

Och om Tegnell tillåter 🙂 kommer vi att starta upp kursverksamheten till hösten igen. Förslag på aktiviteter mottages tacksamt. Se mer och diskutera i KRAS facebookgrupp.

Hantering av inkommande QSL, SK7CA

Jag fortsätter som QSL-ombud för inkommande QSL efter stängning av KRAS klubbstuga.
Jag har tömt QSL-facken på klubben och har alla inkomna QSL hemma hos mig.
Jag får leverans till bostaden 2-4 gånger/år.
Just nu finns QSL till ett 25-tal mottagare, enligt lista nedan.
Vill du hämta QSL, var snäll och sänd sms till 070-539 10 58 innan, så jag säkert är hemma
eller vet en ungefärlig tid du kommer, så jag lagt i min brevlåda. Är jag hemma, så blir det
Corona-säker överlämning på var sida om grinden på Byvägen 19, 388 31 Ljungbyholm.
73´de SM7NNJ (Nenne) Sven-Åke Ringdahl
SM7ATL ULF
SM7BGE EGON
SM7CBS TORE, ÖLAND
SM7CLM LENNART
SM7EDN LENNART
SM7EOI TORBJÖRN
SM7ERJ KURT
SM7ESK SVEN
SM7HGY MAGNUS
SM7GMD CONNY
SM7JB LENNART
SM7MCH STAFFAN
SM7NKK KJELL
SM7NUN TONNY
SM7OHE ROLF, ÖLAND
SM7PXS ÖRJAN
SM7RRF RONNY
SM7RTQ STEFAN
SM7TVC MAGNUS
SM7WMY KAJ
SM7WVG TOMMY, ÖLAND
SM7WSS LEIF
SM7WUT KJELL
SM7XWI INGEMAR
SM7XWM CHRISTER

Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 5 juni klockan 13.00 utanför klubbstugan, Kalmar

I samband med årsmötet anordnas en loppis för kvarvarande prylar i klubbstugan. Loppisen startar klockan 10.00 och varar tills årsmötet börjar klockan 13.00. Inträde till loppis 200 kronor och ta med dig vad du vill hem från stugan. Gäller bord, stolar, komponenter, kablar, instrument med mera.

Observera att medlemsavgift för 2021 måste vara erlagd för att få rösta på årsmötet. Kontakta valberedningen med förslag på kandidater (se hemsidan för funktionärer).

Kalmar radioamatörsällskap KRAS, kallar till årsmöte den 5 juni klockan 13.00 utanför klubbstugan, Kalmar

Preliminär dagordning som kan komma att uppdateras:

§1 Val av mötesordförande:
§2 Val av sekreterare:
§3 Val av justerare/rösträknare:
§4 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:
§5 Fastställande av dagordningen:
§6 Verksamhetsrapport:
§7 Kassarapport:
§8 Revisorernas berättelse:
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet:
§10 Inkomna motioner:
§11 Av styrelsen väckt fråga/frågor: 
§12 Fyllnadsval av ordinarie ordförande för ett år:
§13 Val av vice ordförande för två år:
§14 Val av kassör för två år:
§15 Fyllnadsval av sekreterare för ett år:
§16 Val av ledamot för två år:
§17 Val av suppleant på ett år:
§18 Val av två revisorer på ett år:
§19 Val av valberedning på ett år:
§20 Beslut om medlemsavgift för 2019
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 300:-
§21 Övriga frågor:
§22 Årsmötets avslutande.