Styrelse och funktionärer

Ordförande: Leif SM7MCD
Vice Ordförande: Torbjörn SM7EOI
Sekreterare: Ulf SM7SEK
Kassör: Ulf SM7SEK
Ledamot: Tonny SM7NUN
Suppleant: Örjan SM7PXS
Revisorer: Ted SM7SHY och Tore SM7CBS
Valberedning: Magnus SM7TVC och Conny SM7GMD
Materialförvaltare: Tonny SM7NUN
KRAS-NYTT redaktör: Magnus SM7HGY
QSL-manager in: Sven-Åke SM7NNJ
Sambandansvariga: Ulf SM7SEK  och Örjan SM7PXS
Tekn. ansvariga.
Repeater: Conny SM7GMD
Fyransvarig: Sverker SM7THS
Webbmaster/Postmaster: Örjan SM7PXS och Ulf SM7SEK

Telefonnummer och mailadresser till (nästan) samtliga ledamöter och funktionärer nedan kan du söka här.

Senast uppdaterad 2017-04-17 13:52